Türkçe English Δημοτική русский العربية

Duyurular

17
Eylül
18 EYLÜL 2019 KBU-ULOS BAŞVURULARI BAŞLAMIŞTIR- APPLICATIONS FOR KBU-ULOS 18TH SEPTEMBER 2019- KARABUK UNIVERSITY CAMPUS
Sınav Başvuru Tarihi: 06 Eylül - 16 Eylül 2019 Saat:23:59 Sınav Tarihi: 18 Eylül 2019, Saat: 13:30 Sınav Yeri: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ Sınav Sonuçlarının İlanı: 18 Eylül 2019, Saat: 20:00 Sınav Sonucuna İtiraz Tarihleri: 19- 20 Eylül 2019 Bölüm Tercih Tarihleri: 19 Eylül 2019- 23 Eylül 2019 Saat: 12:00 Tercihlerin Açıklanması: 23 Eylül 2019 Saat: 17:30 Kazanan Öğrencilerin Kayıt Tarihleri : 24-27 Eylül 2019 Sınav Ücreti: 250 TL veya 50 $, Sınav Sonucuna İtiraz Ücreti: 100 TL veya 20 $ Sınav Ücreti TL Hesabı: Ziraat Bankası Hesap No: 2293-52637946-5076 İban No: TR 2900 0100 2293 5263 7946 5076 Sınav Ücreti Dolar Hesabı: Ziraat Bankası Hesap No: 2293-52637946-5077 İban No: TR02 0001 0022 9352 6379 4650 77 Exam Application dates: 06 September- 16 September 2019 Time:23:59 Exam Date: 18 September 2019, Time: 14:00 Exam Center: KARABUK UNIVERSITY CAMPUS Announcament of the Exam results: 18 September 2019 Time: 20:00 Objection to the Exam Results: 19-20 September 2019, Exam Fee: 250 TL or 50 $, Objection to the Exam Results Fee: 100 TL or 20 $ Exam Fee Turkish Lira Account: Ziraat Bankası Hesap No: 2293-52637946-5076 İban No: TR 2900 0100 2293 5263 7946 5076 Exam Fee US Dollar Account: Ziraat Bankası Hesap No: 2293-52637946-5077 İban No: TR02 0001 0022 9352 6379 4650 77
04
Eylül
LİSE DİPLOMASI İLE ALIM BAŞLAMIŞTIR.- REGISTRATIONS WITH HIGH SCHOOL DIPLOMA
Tercih başlama tarihi: 04 Eylül 2019 saat:10.00 Tercih Bitiş Tarihi:  09 Eylül 2019 Saat: 17.00 Tercih Açıklama Tarihi : 11 Eylül 2019 Yerleşen Öğrenciler İçin Kayıt Tarihleri: 12-17 Eylül 2019   NOT: DİPLOMA PUANI İLE AZERBAYCAN UYRUKLU ÖĞRENCİ ALIMI YAPILMAYACAKTIR. Tercih işlemleri için Ziraat Bankası TR 6100 0100 2293 5263 7946 5082 no'lu hesaba 250 TL Tercih ücreti yatırılıp Açıklama kısmına Bağış yazılması ve dekontun sisteme yüklenmesi gerekmektedir. ÜNİVERSİTEMİZ SENATOSUNUN 20/06/2019 TARİH VE 2019/10-08 SAYILI KARARI İLE YÜRÜRLÜĞE GİREN KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS, LİSANS ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU, KABUL VE KAYIT YÖNERGESİNİN 8. MADDESİ F FIKRASINDA GEÇEN "ULUSLARARASI ÖĞRENCİ YERLEŞTİRMELERİNDE AŞAĞIDAKİ TABLODA GÖSTERİLEN PUAN VE ŞARTLAR ESAS ALINIR."     ÖNEMLİ NOT: İŞLETME FAKÜLTESİ (İşletme Bölümü), İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (İktisat, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Bölümleri) (MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ (Tüm Bölümler), SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ( Hemşirelik, Ebelik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümleri), MİMARLIK FAKÜLTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ VE TIP FAKÜLTE'lerine LİSE DİPLOMASI TERCİHİ İLE ÖĞRENCİ ALIMI YAPILMAYACAKTIR. YUKARIDAKİ FAKÜLTE/BÖLÜMLERE KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YÖS SINAVI İLE ALIM YAPILMAKTADIR. Karabük Üniversitesi Lise Diplomasıne Göre Alım için Edebiyat Fakültesi için en az 40/100 puan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi için en az 40/100 puan İlahiyat Fakültesi için en az 40/100 puan İşletme Fakültesi için en az 40/100 puan Orman Fakültesi için en az 40/100 puan Safranbolu Fethi Toker güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi için en az 40/100 puan Fen Fakültesi için en az 40/100 puan Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu için en az 30/100 puan Safranbolu Turizm Fakültesi için en az 40/100 puan Teknoloji Fakültesi için en az 40/100 puan İletişim Fakültesi için en az 40/100 puan Safranbolu Meslek Yüksekokulu için en az 30/100 puan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu için en az 40/100 puan Adalet Meslek Yüksekokulu için en az 30/100 puan Eflani Meslek Yüksekokulu için en az 30/100 puan Eskipazar Meslek Yüksekokulu için en az 30/100 puan Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu için en az 30/100 puan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu için en az 30/100 puan Yenice Meslek Yüksekokulu için en az 30/100 puan   Preference Date: 04 September   2019 – Time: 10:00 Preferred End Date: 09 September 2019 – Time: 17.00 Preference Release Date: 11 September 2019 Registration Dates for Students: 12-17 September 2019   Ziraat Bank TR 6100 0100 2293 5263 7946 5082 For preferential transactions, 250 TL Preference fee should be deposited and Donation should be written in the Explanation section and the receipt should be uploaded to the system. the POINTS AND CONDITIONS SHOWN IN THE TABLE BELOW ARE TAKEN AS BASIS IN THE 8. ARTICLE OF THE APPLICATION, ADMISSION AND REGISTRATION DIRECTIVES OF KARABUK UNIVERSITY ASSOCIATE DEGREE, UNDERGRADUATE INTERNATIONAL STUDENTS WHICH CAME INTO FORCE WITH THE DECISION OF OUR UNIVERSITY SENATE DATED 20/06/2019 AND NUMBERED 2019/10-08.     VERY IMPORTANT: Students will NOT BE ACCEPTED with HIGH SCHOOL DIPLOMA APPLICATION to the FACULTY of BUSINESS ADMINISTRATION ( Business Department), FACULTY of ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES ( Economics, International Relations and International Relations(English), ENGINEERING FACULTY (All departments), FACULTY of HEALTH SCIENCES (Tokology , Nursing, Physical Therapy and Rehabilitation Departments), FACULTY of ARCHITECTURE, FACULTY of DENTISTRY AND FACULTY of MEDICINE. FOR THESE FACULTIES/DEPARTMENTS, ONLY KARABUK UNIVERSITY YOS EXAM WİLL BE ACCEPTED. Karabük University Registration with High School Diploma Scores Minimum 40/100 points for Faculty of Letters Minimum 40/100 points for Faculty of Economics and Administrative Sciences Minimum 40/100 points for Faculty of Theology Minimum 40/100 points for Faculty of Business Minimum 40/100 points for Faculty of Forestry Safranbolu Fethi Toker Minimum 40/100 points for Faculty of Fine Arts and Design Minimum 40/100 points for Faculty of Science Minimum score of 30/100 for Hasan Doğan School of Physical Education and Sports Minimum 40/100 points for Safranbolu Tourism Faculty Minimum 40/100 points for Faculty of Technology Minimum 40/100 points for Faculty of Communication Minimum score of 30/100 for Safranbolu Vocational School Minimum 40/100 points for Vocational School of Health Services Minimum score of 30/100 for Vocational School of Justice Minimum score of 30/100 for Eflani Vocational School At least 30/100 points for Eskipazar Vocational School Minimum score of 30/100 for Vocational School of Social Sciences Turkey Chambers and Stock Exchanges Union of Technical Sciences Vocational School for at least 30/100 points Minimum score of 30/100 for Yenice Vocational School  
29
Ağustos
Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim-Müzik Özel Yetenek Sınavı Başvuruları
Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi (Resim-Müzik Bölümleri) için Lise Diploma notu ile Bölüm Tercihi açılmıştır.  Bölüm Tercih ücreti 150 TL'dir. Aşağıda bulunan hesaba yatırılıp dekont sisteme yüklenecektir. Ziraat Bankası Karabük Üniversitesi Şubesi Hesap No: 2293-52637946-5082  Iban No: TR 6100 0100 2293 5263 7946 5082  Sınav Tarihi ve bilgileri için tıklayınız
Tüm Duyurular

Karabük Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Başvuru Sistemine Hoşgeldiniz

Öğrenci Girişi Sisteme Kayıt Ol
Hakkımızda

Karabük Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Başvuru Sistemi, YOS sınavı ile ilgili tüm süreçlerini takip ve denetiminin yapıldığı yazılımdır.

İletişim
  • Karabük Üniversitesi - Balıklar Kayası Mevkii Demir Çelik Kampüsü / Karabük
  • E : yos@karabuk.edu.tr